Baza dydaktyczna Szkoły:

Szkoła z prawie stuletnią tradycją jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. W roku szkolnym 2017/2018 do dyspozycji uczniów oddaliśmy dwie nowoczesne pracownie: komputerową i biologiczno-chemiczną. Pracownia komputerowa została wyposażona w najnowszy sprzęt: komputery z systemem Windows 10 Pro, tablety graficzne o rozdzielczości 2540 dpi, drukarkę 3D, skaner 3D, zestaw do Akademii Cisco Basic.

Czytaj więcej

Zajęcia dla uczniów:

Proponowana oferta zajęć uwzględnia różnorodne zainteresowania uczniów i służy wszechstronnemu ich rozwojowi. Są to: matematyka w biznesie, zajęcia ekologiczne, klub debat oksfordzkich, zajęcia artystyczne, koło teatralne, koło strzeleckie, świat w obiektywie kamery, z retoryką za pan brat, zajęcia z astronomii i astrofotografii oraz zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego.
Zajęcia do wyboru w klasie pierwszej: muzyka/plastyka

Najważniejsze osiągnięcia szkoły:

  • W rankingu „Perspektyw” wśród najlepszych liceów zdobyliśmy po raz kolejny tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”;
  • zostaliśmy uhonorowani tytułem „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej”, przyznanym nam przez członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej jako placówce życia publicznego mającej niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny;
Czytaj więcej

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej Szkoły jest świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa ceniącego wiedzę. Człowiekiem przedsiębiorczym, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach: moralnym, ekonomicznym, społecznym i patriotycznym. Będzie umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i najbliższego otoczenia, który posiądzie umiejętność planowania i programowania swoich i cudzych działań.

Czytaj więcej